Βασική Εκπαίδευση - εθελοντών Βαρνάβα.

Η "Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών" της Εθελοντικής Δασοπροστασίας θα, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Κοινοτικό Κατάστημα του χωριού, με τη συμμετοχή του συνόλου των εθελοντών και την πολύτιμη βοήθεια του Πυροσβεστικού Σώματος, (Π.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Aμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π), της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ), της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. (Σ.Ε.Π.). Θα είναι δε διήμερη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, θα πραγματοποιείται θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα:

1) Το Δάσος & η σημασία του

2) Εθελοντισμός & ρόλος των Εθελοντών

3) Αντιπυρική νομοθεσία - νομικό πλαίσιο

4) Μέσα πυρόσβεσης & ατομικά μέσα προστασίας

5) Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

6) Καθήκοντα παρατηρητού

7) Τρόπος λειτουργίας & χρήσης ειδικών ραδιοδικτύων

8) Χρήση ανάγνωση χάρτη

9) Πρώτες βοήθειες & οργάνωση φαρμακείου

10) Σχέδιο δράσης & κανονισμοί ασφαλείας.

Τη δεύτερη ημέρα θα γίνεται πρακτική εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού στα πιο πάνω θέματα.

1) Εκπαίδευση σε πυροσβεστικά οχήματα

2) ΚΑΡ.Π.Α. & μεταφορά τραυματία

3) Χρήση ασυρμάτου

4) Χρήση χάρτη-πυξίδας κλπ.

Η παρακολούθηση της "ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ" θα γίνεται κάθε χρόνο και είναι απαραίτητη -κατά κύριο λόγο- για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ του εθελοντή και φυσικά για την ουσιαστική συμβολή του στην επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης. Γιατί "ένας εθελοντής ανεκπαίδευτος, είναι τουλάχιστον άχρηστος, αν όχι επικίνδυνος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου