ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Εκεί όπου η πολιτική αδυνατεί να δώσει λύσεις ή και καταστρέφει το περιβάλλον Ένα νέο κίνημα γεννιέται. Το κίνημα των ενεργών πολιτών. Όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο δυναμικοί, συνασπίζονται αυθόρμητα σε ομάδες για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, παρεμβαίνουν δυναμικά, αν χρειαστεί συγκρούονται, προασπιζόμενοι το αυτονόητο δικαίωμα στην ποιότητα ζωής.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις!

in reference to:

"*"
- * (view on Google Sidewiki)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου