ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ;


Του Μ. Αποστολόπουλου
Διαθέτουμε ή όχι εθελοντική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών και αντιμετώπιση τους;

Ξεχάσαμε γρήγορα τις πυρκαγιές του 2009 και του 2011 που κατέκαψαν το πανέμορφο χωριό μας και μυαλό δεν βάλαμε… Ανύπαρκτη  ομάδα εθελοντών - εκτός  ελαχίστων  εξαιρέσεων…. περιμένουμε απ’ τους εθελοντές άλλων περιοχών να δουλέψουν για εμάς.
Πυροπροστασία ίσον πρόληψη
Η πυροπροστασία των δασών γιατί για πυροπροστασία πρέπει να μιλάμε και όχι για δασοπυρόσβεση έχει τρία διακριτά επίπεδα ή φάσεις.
Το πρώτο επίπεδο, το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και το
λιγότερο δαπανηρό είναι η πρόληψη. Οι πυρκαγιές πρέπει να προλαβαίνονται.
Το δεύτερο επίπεδο αφορά την άμεση πυρανίχνευση, την έγκαιρη αναγγελία της πυρκαγιάς και την άμεση παρέμβαση, το αργότερο σε 15 ́ από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται ένα ικανοποιητικό δίκτυο παρατηρητηρίων (πυροφυλακίων)  κατάλληλα εξοπλισμένων με όργανα κατόπτευσης, πυρανίχνευσης και επικοινωνίας, επαρκώς στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση και διασπορά επαρκών σε αριθμό, ευκίνητων πυροσβεστικών μέσων και ομάδων δασοκομάντος που θα είναι σε θέση να βρίσκονται στην εστία της εκδηλωθείσης πυρκαγιάς σε διάστημα μικρότερο των 15’ το αργότερο.

Το τρίτο επίπεδο αφορά τη δασοπυρόσβεση αυτή καθαυτή. Εάν παρόλες τις προσπάθειες πρόληψης και άμεσης παρέμβασης η πυρκαγιά δεν
μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο και πάρει διαστάσεις τότε αρχίζει το πλέον
δύσκολο, σύνθετο και πολυδάπανο έργο της δασοπυρόσβεσης ή καλύτερα
της αναχαίτισης της πυρκαγιάς.

Προληπτικά μέτρα
Στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουμε αυτά που γίνονται για να αποφευχθούν οι πυρκαγιές, αλλά και αυτά που προσπαθούν να μειώσουν το
μέγεθος της καταστροφής.
Ενημέρωση πολιτών
. Εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπους, το πρώτο βήμα στην πρόληψή τους θα πρέπει να είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Η ενημέρωση θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο και να ενισχύεται με διάφορες καμπάνιες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ακόμη και ενημερωτικές εκπομπές ή διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Συστήματα προσδιορισμού κινδύνου
. Στα προληπτικά μέτρα ανήκουν και συστήματα που προσδιορίζουν χρονικά και τοπικά την  πιθανότητα πυρκαγιάς για άμεση επέμβαση.
Παρατηρητήρια
. Εγκατάσταση παρατηρητηρίων σε ψηλά στρατηγικά σημεία μέσα στο δάσος με σκοπό την άμεση αναγγελία της πυρκαγιάς.
Περιπολίες. Άμεση ανίχνευση τυχόν πυρκαγιών με τακτικές περιπολίες σε  επικίνδυνες περιόδους.
Αντιπυρικές ζώνες/δασικοί δρόμοι
. Έχουν σκοπό να σταματούν την πορεία της φωτιάς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το πέρασμα των πυροσβεστικών οχημάτων.
Εγκατάσταση δεξαμενών νερού
. Χρησιμοποιούνται για την γρήγορη εξασφάλιση ποσότητας νερού από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Εκκαθάριση: Εργασίες που περιλαμβάνουν τον καθαρισμό από
κλαδιά, της βλάστησης, εύφλεκτων υλικών κατά μήκος του οδικού δικτύου.
Ελικοδρόμια: ∆ημιουργούνται με σκοπό να μεταφέρουν τραυματίες,
προσωπικό και εφόδια κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.
∆ασικές τηλεπικοινωνίες: Για την γρήγορη επικοινωνία με ασύρματο
ή ενσύρματο τρόπο μεταξύ των εργαζόμενων του ∆ασαρχείου, που συμβάλλει
στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών.

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων πρέπει να συνεργαστούν με την Πυροσβεστική, να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών κρουνών καθώς επίσης και να υποδείξουν εναλλακτικές λύσεις άντλησης νερού από ιδιωτικές πομόνες εάν και εφόσον χρειαστεί. Οι πρόεδροι επίσης πρέπει να μεριμνήσουν να υπάρχουν ομάδες εθελοντών και διαθέσιμα τρακτέρ στα χωριά τους τα οποία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, θα μπορούν να παρεμβαίνουν στην κατάσβεση πιθανής φωτιάς.  Η υπευθυνότητα όλων μας και του καθενός ξεχωριστά, θα μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού».
Από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα θέματα πυροπροστασίας έχουν να κάνουν με την καύση σιτοκαλαμιών τόσο ατομικά όσο και ομαδικά,  κατόπιν άδειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κάτω από την επίβλεψη και τη βοήθεια των αγροτών και των αγροτικών τους μηχανημάτων. Ζητήματα που αφορούν στον καθαρισμό των οικοπέδων εντός των οικισμών τα οποία κατά τους θερινούς μήνες αποτελούν εν δυνάμει εστίες πυρκαγιάς, οχήματα της υπηρεσίας θα περιπολούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή επιστασία καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο.
 Μεγάλη έμφαση δίνεται στα ξερόκλαδα που στοιβάζονται στους δρόμους αποτελώντας μεγάλο κίνδυνο φωτιάς κυρίως το καλοκαίρι, που ταλαιπωρεί δημότες και δήμο, απότοκο της οικονομικής δυσμενούς συγκυρίας που βιώνουν αμφότεροι. Με τα οικονομικά του δήμου να έχουν μειωθεί σημαντικά με ελλιπή μηχανολογικό εξοπλισμό και υπαλληλικό, σε συνδυασμό με τη μη ικανότητα των πολιτών να απομακρύνουν με ίδια έξοδα τα βλαστικά απόβλητα επίσης λόγω οικονομικής στενότητας, τα κλαδιά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του δήμου συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία, με έξαρση τη συγκεκριμένη περίοδο λόγω καθαρισμού κήπων και λοιπών χώρων». 
Προτρέπουμε τους συλλογικούς φορείς να ενημερώσουν και να προτρέψουν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια βοηθώντας στην απομάκρυνση των κλαδιών ακόμα με μέσω ενός μικρού αντιτίμου των μελών τους.
Η διαδημοτική συνεργασία είναι απαραίτητη, καθώς η φωτιά δεν γνωρίζει όρια μεταξύ δήμων όταν επεκτείνεται ταχύτατα, όπως και τη σήμανση των δρόμων ώστε να γνωρίζουν οι πυροσβέστες τη προσβασιμότητα για να μη εγκλωβιστούν, ενώ η βοήθεια εθελοντών μόνο εάν έχουν εκπαιδευτεί προς τούτο είναι σημαντική. Η ενημέρωση προς τους πολίτες είναι πολύτιμη στο τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών μέσω της ουσιαστικής δράσης της απομάκρυνσης των παραγόντων υψηλού κινδύνου πρόκλησης φωτιάς π.χ. χόρτα.
Οι εθελοντικές ομάδες παίζουν καθοριστικό στα όρια ευθύνης τους με την αποσόβηση πυρκαγιών που άλλως θα απέβαιναν καταστροφικές.
Εντύπωση προκαλούν οι απόψεις μερικών συμπολιτών μας οι οποίοι αρνούνται να συνδράμουν  στη κοινή προσπάθεια καθώς θεωρούν το δήμο υπεύθυνο για όσα ταλαιπωρούν τις περιοχές τους, ξερόκλαδα κλπ.
«Ωστόσο είναι ευθύνη όλων να προσπαθούμε να έχουμε ασφαλή την περιοχή του Βαρνάβα κι όχι να περιμένουμε απ’ τους εθελοντές άλλων περιοχών να δουλέψουν γι’ αυτό» και την πυροσβεστική ώστε να είναι ετοιμοπόλεμη σε οτιδήποτε της ζητηθεί.
Συνυπεύθυνοι λοιπόν τοπική Κοινότητα, συλλογικοί φορείς, πολίτες… και ο θεός φυλάξει! 

 Δασικές πυρκαγιές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου